O firmie

„You don’t build a business. You build people and people build the business”.

— Zig Ziglar —

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem”.

— Carl Gustav Jung —

Firma powstała w lipcu 2017 roku. Kieruje się sprecyzowanymi wartościami i zasadami, które pozwalają trafnie przewidzieć kierunek jej działań. Ludzi stawiamy na pierwszym miejscu a system na drugim. Zdajemy sobie sprawę, że nie można stworzyć efektywnej organizacji, nie rozumiejąc zachowań pracujących tam ludzi. Dlatego tak duży nacisk stawiamy na zrozumienie człowieka jako jednostki oraz zachowań ludzkich w zbiorowości. Inspirujemy do przełamywania ograniczeń tych typowo ludzkich oraz w przestrzeni biznesowej.

W czasie warsztatów pomagamy stworzyć organizację, która sama się doskonali i jest tak silnie zmotywowana, że jej rozwoju nie da się zatrzymać.


Obszary specjalizacji:

  • Skuteczna zmiana z wykorzystaniem narzędzi TOC
  • Przywództwo plemienne GBDB jako generator zaangażowania i motywacji pracowników
  • Zarządzanie konfliktem
  • Budowanie efektywnych zespołów
  • Audyty, warsztaty otwarte, konferencje, warsztaty wyjazdowe
  • Eventy integracyjne

Wszystkie warsztaty prowadzone są zgodne z metodologią TOC, która zbliża zespół do jednego wspólnego celu firmy jakim jest ZYSK w postaci:

  • bezcennych i świadomych pracowników (szef też człowiek – nie zapominajmy!), którzy zarządzają przez globalne optimum patrząc na firmę holistycznie,
  • zarabiania pieniędzy (przerób ma pierwszeństwo ważności przed cięciem kosztów),
  • rzeczywistości, którą rozumiemy mając narzędzia do diagnozy konfliktów, potrzeb oraz zmian,
  • liderów wzbudzających w pracownikach motywacje wewnętrzną i zaangażowanie.